Wij begeleiden en trainen professionals, bewoners en vrijwilligers die actief betrokken zijn in zorg en welzijn en die willen leren om effectiever samen te werken met andere betrokkenen in de wijk, of rond een ondersteuningsvraag.  > Lees hier onze aanpak

27 SEPTEMBER 2019

WORKSHOP
INTEGRAAL WERKEN 
IN DE PRAKTIJK

Hoe netwerken
(wel) werkt

Mirjam Karsten is sinds 1992 werkzaam in de (jeugd)zorg als begeleidster, maatschappelijk werkster en leidinggevende.  Hierdoor heeft ze op verschillende manieren ervaren hoe belangrijk omgeving en netwerk is voor mensen.  Wijkgericht- integraalwerken is een thema wat de laatste 15 jaar haar volle aandacht heeft gehad. Het belang om zo te werken wordt vaak gesteund binnen organisaties, in de uitvoering blijven gerichte acties regelmatig achterwege. Niet alleen cliënten kunnen het lastig vinden om (weer) mee te doen in de maatschappij, ook professionals worstelen hoe ze dit in ondersteuning aan kunnen pakken.

 

In 2016 is ze begonnen als zelfstandige coach en trainer en is  ze zich verder gaan verdiepen in het wijkgericht werken en wat daarvoor nodig is. In samenwerking met Ineke Hoogland en Laura van de Waal  is het gelukt om vanuit verschillende perspectieven een training te ontwikkelen die o.a. ondersteunend is aan het wijkgericht werken. Deze kan op maat ingezet kan worden.

Mirjam heeft daarnaast nog een baan als coördinator in een regionaal samenwerkingsverband binnen het Sociaal Domein en is bestuurslid bij Wijk voor Wijk een sociale onderneming in Dordrecht.

 

Laura van der Waal-Vetter is sinds 1996 werkzaam in de Jeugdzorg waarvan de laatste 12 jaar binnen de Jeugd psychiatrie.  Ze werkt als gezinsbehandelaar met multi-gestresste gezinnen. Daarnaast geeft en ontwikkelt ze (op maat) trainingen gericht op Gezinssensitief werken en Solution Focused werken.

 

Haar werken met multi-gestresste gezinnen kenmerkt zich doordat de behandeling vanuit een ‘naast positie’ ingezet wordt, waardoor ze de gezinssystemen begeleidt om hun eígen proces te doorlopen,  hierbij gebruik makend van de reeds aanwezige krachten binnen het gezinssysteem.

 

Vanaf 2017 is zij betrokken bij het samenwerkingsverband W!N (Wederkerigheid in Netwerken). De gezinssystemen waar zij mee werkt kenmerken zich door sociale uitsluiting, terwijl zij de ondersteuning vanuit een netwerk juist hard nodig hebben. Het werken vanuit het gedachtengoed van W!N helpt de gezinnen grip te krijgen op hun netwerk en dit effectief te gebruiken.

 

 

 

Ineke Hoogland heeft 18 jaar (1997-2016) voor een grote zorginstelling in de regio Rijnmond gewerkt. Na een opleiding tot ervaringsdeskundige is zij gestart in de functie van begeleidster en heeft zij aansluitend een aantal jaar in de functie van teamleidster gewerkt.  Daarna bekleedde zij de  functies van: accountmanager, projectleider en manager. In al die jaren is zij geboeid geweest  hoe mensen zich al dan niet inzetten om te participeren in de maatschappij; Als cliënt, als medewerker, als wijkbewoner, als manager, ieder in zijn of haar omgeving. Het viel haar op hoe ingewikkeld participeren voor velen is. Samen met (toenmalig collega) Mirjam heeft zij hier al veel over nagedacht en acties in uitgezet en ondernomen.

 

In  het samenwerkingsverband W!N gaat zij met Mirjam en Laura de boer op met een methodiek die helpt het proces in kaart te brengen en te versimpelen. Waardoor mensen die dit kunnen gebruiken in iedere context een handig hulpmiddel hebben waarmee zij uit de voeten kunnen.

Sinds 2015 is Ineke werkzaam als trainer en coach met name gericht op het versterken van zelforganiserende principes.

 

 Organisatie

 

Contactpersoon


Website

 


E-mailadres

 

Telefoonnummer

 

Contactgegevens


 W!N (Wederkerigheid in Netwerken)

 

Mirjam Karsten

 

De website is in ontwikkeling (www.win-traject.nl)

 

info@win-traject.nl

 

06 53 85 32 14

 

©2018 WIN & RAAFWES